"Volumul si suprafata sunt elemente prin care se manifesta arhitectura. Volumul si suprafata sunt determinate de plan. Planul este cel care le genereaza. Cu atat mai rau pentru aceia carora le lipseste imaginatia."
Le Corbusier

Certificat Energetic, Audit Energetic

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Pasii necesari realizarii auditului ...
cititi mai mult

Evaluari imobiliare

Biroul de arhitectura al firmei noastre, prin evaluatori autorizati, membri ANEVAR, ofera servicii de evaluare a proprietatilor imobiliare, respectiv constructii si terenuri, pentru urmatoarele scopuri: Transferul de proprietate sau al folosintei ...
cititi mai mult

Proiectarea

Alegerea terenului - cititi mai mult

Asistenta tehnica - cititi mai mult

Intocmirea cartii tehnice - cititi mai mult

Urmarirea de santier - cititi mai mult

Proiectare

FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZA

Tema de proiectare - elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilita de catre beneficiar. Aceasta determina conceptia de realizare a unei constructii, exprimând intentiile investitionale, solicitarile functionale si alte optiuni ale beneficiarului, completate si definitivate cu conditionarile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislatia si normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-sef de proiect si, dupa caz, cu alti specialisti. Elaborarea si definitivarea temei de proiectare (studiile de tema) nu sunt incluse în onorariul de baza.

ÎN ONORARIUL DE BAZA SUNT INCLUSE URMATOARELE FAZE DE PROIECTARE:


1 - ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)

OBIECTIVE:
• propunerea solutiilor de ansamblu, coordonate cu conditiile urbanistice, prevederile legislatiei în vigoare si cu mijloacele financiare ale investitorului;
• definirea conditiilor contractuale.

CONTINUT:
• documentatii ce prezinta solutii de arhitectura si tehnice, estimari ale costului si duratei executiei (ilustrarea temei de proiectare).


2 - PROIECTUL TEHNIC - P.T.

OBIECTIVE:
• întocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora.

CONTINUT:
• proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini.


2.1 – D.T.A.C. - documentatiile pentru obtinerea avizelor si proiectul pentru autorizatia de construire (conform Legii 50/1991, republicata, sunt un extras din proiectul tehnic si se definesc ca o subfaza a proiectului tehnic)

OBIECTIVE:
• întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.

CONTINUT:
• fise tehnice si documentatii cu extrase din proiectele tehnice pe specialitati pentru obtinerea avizelor incluse în ACORDUL UNIC;
• proiectul pentru autorizatia de construire – D.T.A.C.


3 - DETALIILE DE EXECUTIE - D.E.

OBIECTIVE:
• asigurarea cu detalii care sa respecte întocmai proiectul tehnic, autorizatia de construire, prescriptiile regulamentare în vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.

CONTINUT:
• documentatii de detaliu necesare pe parcursul executiei.


4 - URMARIREA DE SANTIER SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

OBIECTIVE:
• îndeplinirea obligatiilor privind prezenta arhitectului (proiectantului) pe santier, conform legislatiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicata si Legea 184/2001 republicata).

CONTINUT:
• verificarea conformitatii lucrarilor de executie cu autorizatia de construire;
• participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire a calitatii executiei prevazut în PT;
• stabilirea solutiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
• participarea la receptia lucrarilor executate.

NU SUNT INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZA:
- consultanta de specialitate din faza precontractuala;
- elaborarea si definitivarea temei de proiectare;
- verificarea tehnica a proiectului;
- expertiza tehnica;
- studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo);
- studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de insertie în situri protejate si privind monumentele istorice);
- amenajarile incintei (sistematizarea verticala, alei, drumuri, împrejmuiri);
- decoratiunile interioare;
- releveele;
- proiectul pentru autorizatia de desfiintare;
- proiectul pentru autorizarea organizarii de santier;
- documentatiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001);
- obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiilor;
- asistenta tehnica (ca forma de supraveghere profesionala, permanenta sau periodica, a executarii lucrarilor de construire);
- cheltuielile de deplasare în afara localitatii de resedinta a proiectantului.

Aceste documentatii si servicii se vor tarifa separat, în functie de caz putandu-se utiliza si baza orara.

Certificarea energetica si auditul energetic

Avize Bucuresti: Certificat energetic si audit energetic / birou arhitectura bucuresti

Certificarea, auditul energetic, expertizarea termica si
energetica a cladirilor de locuit

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Auditul energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezultatelor termice si energetice a cladirii.

cititi mai mult

Asistenta tehnica pe santier

Asistenta  tehnica  pe  santier / birou arhitectura bucuresti sector 1

Asistenta tehnica pe santier
este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si architect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau alte acte aditionale la acesta. In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau pentru parti din proiect ( arhitectura-finisaje, structura).

cititi mai mult


Furnizorul dvs. de material si tehnologii in
constructii- recomandat de birou arhitectura bucuresti